Ασφάλεια Δεδομένων και συναλλαγών

Η εταιρεία μας Sports In ΕΠΕ έχει λάβει όλα τα δυνατά μέτρα για να εξασφαλίσει ασφάλεια των δεδομένων των χρηστών κατά την πλοήγηση τους καθώς και ασφάλεια στις συναλλαγές. Τα δεδομένα των χρηστών καθώς και όλες οι σχετικές τους πληροφορίες διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο SSL (Secure Sockets Layer) με δυνατότητα ισχυρής κρυπτογράφησης 256-bit για να εξασφαλίσουμε την ακεραιότητα των δεδομένων σας κατά την πλοήγηση και τις συναλλαγές. Προσφέρεται δηλαδή από το SSL μια ισχυρή κρυπτογράφηση των δεδομένων σας (όνομα, διεύθυνση, κινητό τηλέφωνο, αριθμός κάρτας κ.α.).

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση TLS 1.2 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit(Secures Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Βεβαιώνουμε πως μόνο ελάχιστοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα των χρηστών με μοναδικό σκοπό την διεκπεραίωση των παραγγελιών σας και απολύτως κανέναν άλλον σκοπό.